"Great Lawn" — Słownik kolokacji angielskich

Great Lawn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wielki Trawnik
  1. great przymiotnik + lawn rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A tour of the trees in the park's Great Lawn.

    Podobne kolokacje: