ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"Great Earthquake" — Słownik kolokacji angielskich

Great Earthquake kolokacja
Popularniejsza odmiana: great earthquake
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Potężne Trzęsienie ziemi
  1. great przymiotnik + earthquake rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He/She comes to learn a little about his/her fall on the great earthquake that happened at the same time.