"Government soldier" — Słownik kolokacji angielskich

Government soldier kolokacja
Popularniejsza odmiana: government soldier
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Żołnierz rządowy
  1. government rzeczownik + soldier rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Seven government soldiers were also killed in the battle, they said.

powered by  eTutor logo