"Government record" — Słownik kolokacji angielskich

Government record kolokacja
Popularniejsza odmiana: government record
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rekord rządowy
  1. government rzeczownik + record rzeczownik
    Luźna kolokacja

    More than 1,000 die every day, according to government records.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo