"Government lawyer" — Słownik kolokacji angielskich

Government lawyer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prawnik rządowy
  1. government rzeczownik + lawyer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also worked as a government lawyer and in private practice.

powered by  eTutor logo