"Government investigator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oficer śledczy rządowy
  1. government rzeczownik + investigator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But over all, their performance has been poor, according to government investigators.

powered by  eTutor logo