"Government help" — Słownik kolokacji angielskich

Government help kolokacja
Popularniejsza odmiana: government help
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pomoc rządowa
  1. government rzeczownik + help rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then he probably hasn't come with government help, and he's doing this on his own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo