"Government bureaucracy" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: government bureaucracy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biurokracja rządowa
  1. government rzeczownik + bureaucracy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He spent most of his professional career working with the government bureaucracy.

powered by  eTutor logo