"Government Information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Informacje rządowe
  1. government rzeczownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why is there only a selection of government information available through innovate.direct.gov.uk?

powered by  eTutor logo