"Google News" — Słownik kolokacji angielskich

Google News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Google News
 1. Google rzeczownik + news rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Apparently, the service has been merged with Google News.

  Podobne kolokacje:

"Google News" — Słownik kolokacji angielskich

Google News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Google News
 1. Google rzeczownik + news rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Apparently, the service has been merged with Google News.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo