"Good-looking woman" — Słownik kolokacji angielskich

Good-looking woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: good-looking woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta o dobrym wyglądzie
  1. good-looking przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was one good-looking woman, as she'd have to be, working in a place like this.

    Podobne kolokacje: