"Good shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Good shooting kolokacja
Popularniejsza odmiana: good shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dobre zabójstwo
  1. good przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My wife's family has a plantation just outside the town, with good shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo