"Ghana team" — Słownik kolokacji angielskich

Ghana team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ghana zespół
  1. Ghana rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Accam received his first call-up to the Ghana national team in March 2013.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo