"German woman" — Słownik kolokacji angielskich

German woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niemka
  1. German przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He later married a local German woman and had a son from his second marriage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo