BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"German translation" — Słownik kolokacji angielskich

German translation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niemieckie tłumaczenie
  1. German przymiotnik + translation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The German translation has been reprinted several times, for the last time in 1924.

powered by  eTutor logo