"German money" — Słownik kolokacji angielskich

German money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niemieckie pieniądze
  1. German przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said two of them were killed when they failed to produce German money that the paramilitaries demanded.

    Podobne kolokacje: