ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Garden official" — Słownik kolokacji angielskich

Garden official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik ogrodowy
  1. garden rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Our lawyers are looking into it," said the Garden official.

powered by  eTutor logo