"Gaelic League" — Słownik kolokacji angielskich

Gaelic League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gaelicki Liga
  1. Gaelic przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The term céilí dance was invented in the late 19th century by the Gaelic League.

    Podobne kolokacje: