"Future improvement" — Słownik kolokacji angielskich

Future improvement kolokacja
Popularniejsza odmiana: future improvement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła poprawa
  1. future przymiotnik + improvement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'm glad to read this, although I would still like to see future improvements.

powered by  eTutor logo