ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Funny Valentine" — Słownik kolokacji angielskich

Funny Valentine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawna Valentine
  1. funny przymiotnik + Valentine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Funny Valentine is the second album by avant-rock, experimental power trio Massacre.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo