ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Funny Man" — Słownik kolokacji angielskich

Funny Man kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny man
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawny człowiek
  1. funny przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only do I know that he is a funny white man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo