"Friday night" — Słownik kolokacji angielskich

Friday night kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piątkowa noc
  1. Friday rzeczownik + night rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But we're having a party here Friday night after the show is over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo