"French garden" — Słownik kolokacji angielskich

French garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Francuski ogród
  1. french przymiotnik + garden rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The castle has a great French garden with a fountain and a labyrinth.

    Podobne kolokacje: