"Formal approval" — Słownik kolokacji angielskich

Formal approval kolokacja
Popularniejsza odmiana: formal approval
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oficjalna aprobata
  1. formal przymiotnik + approval rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has said Congress would have to give its formal approval.