"Forbes Celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Forbes Celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Forbes Sława
  1. Forbes rzeczownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Forbes Celebrity 100: Who Made Bank?

    Podobne kolokacje: