"Finnish word" — Słownik kolokacji angielskich

Finnish word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fiński słowo
  1. Finnish przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The name Tunturi comes from the Finnish word for a fell.

    Podobne kolokacje: