"Feral dog" — Słownik kolokacji angielskich

Feral dog kolokacja
Popularniejsza odmiana: feral dog
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zdziczały pies
  1. feral przymiotnik + dog rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At first they thought it was an animal, a feral dog or something.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo