"Fairy Book" — Słownik kolokacji angielskich

Fairy Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duszek Książka
  1. fairy rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Andrew Lang included a variant in The Yellow Fairy Book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo