"Facebook post" — Słownik kolokacji angielskich

Facebook post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Facebook poczta
  1. Facebook rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Talk about your recent Facebook posts and tweets.

    Podobne kolokacje: