"FBI official" — Słownik kolokacji angielskich

FBI official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): FBI urzędnik
  1. FBI rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sullivan was one of six current or former FBI officials who died in a six-month period in 1977.

    Podobne kolokacje: