"Evening Time" — Słownik kolokacji angielskich

Evening Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: evening time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas wieczorowy
  1. evening rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the evening time also the temple is kept opened.

    Podobne kolokacje: