"Evening Standard" — Słownik kolokacji angielskich

Evening Standard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Standard wieczorowy
  1. evening rzeczownik + standard rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And now the Evening Standard was telling me to run for it.

    Podobne kolokacje: