"European woman" — Słownik kolokacji angielskich

European woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Europejska kobieta
  1. European przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    I caught the eye of a young European woman across the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo