"Ethiopian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Etiopczyk władza
  1. Ethiopian przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ethiopian authorities said 191 bodies had been found.

    Podobne kolokacje: