"Eritrean official" — Słownik kolokacji angielskich

Eritrean official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Erytrejczyk urzędnik
  1. Eritrean przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At least one building at the military airbase three miles from the city centre was totally destroyed, but Eritrean officials said the airstrip had not been damaged.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo