"Easter weekend" — Słownik kolokacji angielskich

Easter weekend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Weekend wielkanocny
  1. Easter rzeczownik + weekend rzeczownik
    Silna kolokacja

    The race was held every year from 1998 to 2007 for two days over the Easter weekend.

    Podobne kolokacje: