"Eagle Star" — Słownik kolokacji angielskich

Eagle Star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Orzeł Gwiazda
  1. eagle rzeczownik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Eagle Star has had poor results only in the United States.

    Podobne kolokacje: