"Duch Święty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Duch Święty" po polsku

Duch Święty

The Holy Spirit is the Spirit Come, Holy Spirit
rzeczownik
 1. the Spirit  
  Let the Spirit be to them as they to us. (Niech Duch Święty będzie dla nich taki, jakimi oni są dla nas.)
  She felt the presence of the Spirit in that room. (Ona czuła obecność Ducha Świętego w tamtym pokoju.)
 2. Holy Spirit  
  He used to say the Holy Spirit was love. (On mówił, że Duch Święty jest miłością.)
  God, the Holy Spirit, have mercy on us. (Boże, Duchu Święty, miej nas w opiece.)
  The Holy Spirit blesses the faithful with the gift of wisdom. (Duch Święty błogosławi wiernych darem mądrości.)
 3. Holy Ghost  

"Duch Święty" — Słownik kolokacji angielskich

Holy Spirit kolokacja
 1. holy przymiotnik + spirit rzeczownik = Duch Święty
  Silna kolokacja

  They believe that the holy spirit is God's power or "active force" rather than a person.

  Podobne kolokacje:
Holy Ghost kolokacja
 1. holy przymiotnik + ghost rzeczownik = Duch Święty
  Luźna kolokacja

  Holy Ghost consists of slightly more than 500 students, approximately 125 per grade.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo