"Dover Book" — Słownik kolokacji angielskich

Dover Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dover Książka
  1. Dover rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hardbound edition is out of print but the paperbacks are slated to be reissued by Dover Books .

    Podobne kolokacje: