"Doubleday book" — Słownik kolokacji angielskich

Doubleday book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Doubleday Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Doubleday książka
  1. Doubleday rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is hard to recognize a Doubleday book for anything in particular.

    Podobne kolokacje: