"Dorado Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Dorado Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dorado Plaża
  1. Dorado rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rain that fell on Dorado Beach today was not accompanied by thunder, but rumbles were heard and felt nevertheless.

    Podobne kolokacje: