BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"Doctor of Laws degree" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Lekarz Praw stopień
  1. degree rzeczownik + doctor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He later won the Doctor of Medicine degree in 1958.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo