"Discovery News" — Słownik kolokacji angielskich

Discovery News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Odkrycie Wiadomości
  1. discovery rzeczownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Discovery News' James Williams digs into the details.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo