"Dick discovers" — Słownik kolokacji angielskich

Dick discovers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dick odkrywa
  1. dick rzeczownik + discover czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Julian and Dick discover that the cottage is not abandoned after all...

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo