BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"Diabeł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Diabeł" po polsku

Diabeł

rzeczownik
 1. Shaytan , Shaitan
your little metal devil The Devil
rzeczownik
 1. devil **
  • zły duch, diabeł [COUNTABLE]
   Such a power does not come from the devil. (Taka moc nie pochodzi od diabła.)
   She acts as if she were possessed by devils. (Ona zachowuje się, jakby była opętana przez złe duchy.)
   link synonim: demon
 2. the Devil
  • diabeł, szatan
   Why does the Devil need to use computers or games? (Dlaczego diabeł miałby używać komputera lub gier?)
   link synonim: Satan
 3. dickens *
 4. fiend , także: feen slang
 5. the Archenemy , także: the Archfiend
 6. the Tempter
 7. deil
 8. sarcophilus
 9. divil dialect
 10. Cloot
 11. Old Nick

"Diabeł" — Słownik kolokacji angielskich

Old Nick kolokacja
 1. old przymiotnik + Nick rzeczownik = czart, diabeł
  Luźna kolokacja

  Jack and Ma refer to the bad man as Old Nick.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo