"Democratic League" — Słownik kolokacji angielskich

Democratic League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Demokratyczna Liga
  1. democratic przymiotnik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is a member of the Democratic League of Kosova.

powered by  eTutor logo