"Defence spending" — Słownik kolokacji angielskich

Defence spending kolokacja
Popularniejsza odmiana: defence spending
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydatki na obronę
  1. defence rzeczownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Defence spending was set to increase by nearly 6 per cent to Rs76,000 million.

powered by  eTutor logo