"Current Anthropology" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecna Antropologia
  1. current przymiotnik + anthropology rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was described as a persuasive answer to the question, "What is man," in the October, 1974 edition of Current Anthropology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo