"Crystal Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Crystal Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Crystal Plaża
  1. crystal rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was running at very low power, and was thus only receivable in Crystal Beach itself.

    Podobne kolokacje: