"Croatian woman" — Słownik kolokacji angielskich

Croatian woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chorwacka kobieta
  1. Croatian przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a speech, he said that people who helped Croatian women abort were "traitors" against Croatia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo